Paddenstoelen klimaat

Klimaatbeheersingssystemen en goed geïsoleerde teeltruimtes zijn hoofdaspecten binnen uw teeltomgeving en bepalen de kwaliteitscondities van groeiende champignons.

Daarom hebben we geprefabriceerde, eenvoudig te installeren en energiezuinige luchtbehandelingsunits, luchtdistributiesystemen en gebruikersvriendelijke klimaatcomputers ontwikkeld.

Dit klimaatpakket is gericht op gebruiksvriendelijkheid, omdat we weten dat telers zich willen concentreren op groei. Dit biedt telers een korte leercurve, zodat ze meteen kunnen doorgaan met het zakendoen.

Daarnaast houden we altijd rekening met de lokale omstandigheden, zodat we onze klimaatsystemen aan deze variabelen kunnen aanpassen.

Paddenstoelen klimaat
© Mush Comb 2024
Created by