Compostering engineering

Het maken van lokale compost kan interessant zijn wanneer champignons op een bepaalde schaal worden gekweekt. Op kleine schaal is het veelal interessanter om compost in blokken te importeren. Deze blokken zijn bevroren en kunnen om deze reden over lange afstanden worden vervoerd. 

Nadat u de juiste lokale grootte hebt, is het van belang naar de beschikbare grondstoffen te kijken. We kunnen een specialist sturen om samen met u te kijken wanneer dat nodig is. Wanneer dit allemaal in orde is, kunnen we beginnen met de engineering van uw compostbunkers en tunnels. De maten worden afgestemd op uw eigen behoeften en uiteindelijk kunt u als doel hebben het produceren van compost voor andere champignontelers.

Compostering engineering
© Mush Comb 2024
Created by